Doradztwo w zakresie usług pracowniczych
brak zdjęcia

Wykonywanie każdej pracy może wiązać się z różnymi negatywnymi konsekwencjami i problemami, jeśli pracownik nie stosuje się od odpowiednich reguł bezpieczeństwa, jak też nie przestrzega regulaminów. Dlatego powinien być przed podjęciem pracy wyszkolony, a do tego niezbędne są odpowiednie szkolenia przeprowadzane przez specjalistów. Pracują oni na przykład dla firmy Sabix, której specjalnością jest doradztwo bhp, jak też organizowanie szkoleń i kursów, zarówno dla pracowników, jak też dla kadry zarządzającej danym przedsiębiorstwem. Doradztwo bhp obejmuje między innymi zagadnienia prawne i wskazówki w zakresie przestrzegania przepisów oraz dostosowywania działań do takich norm. Firma radzi też jak odpowiednio wdrażać różne procedury związane z higieną i bezpieczeństwem pracy. Szkolenia bhp proponowane przez Sabix są wykonywane za pośrednictwem siec internetowej i obejmują kilka aspektów. Trwają one od trzech do maksymalnie pięciu godzin, zależnie od tematu wybranego przez osobę zainteresowaną.

Nazwa: PHU SABIX Małgorzata Rękawek

Adres: Stanisławowo 21A 05-180 Pomiechówek

Adres www: www.fcbwest.pl